top of page

Vad är RUT- avdraget?

Rut-avdraget är en kostnadsreduktion som gäller privatpersoner för hushållsnära tjänster som utförs hemma hos dig. Där ingår normalt fönsterputsning, städning samt andra hushållsnära tjänster.
Därför betalar du bara halva arbetskostnaden när vi kommer hem till dig för att tvätta fönster eller utför andra hushållsnära tjänster.


Vi sköter all administration hos Skatteverket och gör avdraget direkt från fakturan. 
Du behöver inte göra någonting, förutom att betala mindre. Vi tar hand om pappersarbetet.


Läs mera om RUT- och Rot- avdraget hos Skatteverket:
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

A spacious kitchen and dining table
bottom of page